2015-12-27 11:17 #0 av: VildaVittra

Visste du om att det går åt 3000-5000 liter vatten för att producera 1 kg ris? vet du om att de som odlar riset saknar skyddsutrustning och får då svåra sjukdomar till följd av besprutningen? 

Läs denna granskning: http://www.radron.se/granskningar/ris/

Äter du mycket ris?