Ekoprodukter

Ekologiskt jordbruk döms ut

2016-02-02 15:11 #0 av: RobinEH

I lördags publicerades artiklar i flera tidningar med kritik mot ekologiskt jordbruk. Grunden till detta är en dansk rapport om 400 sidor från ICROFS. Aftonbladet rapporterade följande:

"...En rapport från International Centre for Research in Organic Food Systems i Århus är ekologisk mat inte nyttigare för oss att äta och den är heller inte bättre för miljön..."

"...I rapporten framgår det att ekologisk mjölkproduktion är bättre för miljön, medan ekologisk uppfödning av grisar är sämre eftersom det resulterar i större kväveutsläpp än sedvanlig grisuppfödning..."

Igår kom ett svar från Naturskyddsföreningen där de bland annat skriver:

"Miljö- och hälsonyttan med eko ifrågasätts i media på fel grunder. Tidningar över hela landet har under helgen publicerat artiklar som påstår att ekologisk inte är bättre för vare sig hälsan eller miljön. Men nyheten är vilseledande, då den forskningsstudie som media hänvisar till egentligen visar på motsatsen."

"...Forskarna har kunnat se konkreta positiva effekter av ekologiskt lantbruk så som minskade utsläpp av bekämpningsmedel i grundvatten och vattendrag, att djur kan få utlopp för naturligt beteende, ökad biologisk mångfald och växtföljder som gynnar jordarnas bördighet..."

Härefter bekräftar Naturskyddsföreningen vad Aftonbladet rapporterat "När det gäller miljönyttan med ekogrisar däremot är det ingen nyhet att ekologiska grisar kan ge mer kväveutsläpp än konventionella grisar." Detta är faktiskt rätt lustigt. För detta står under rubriken "Miljönyttan med ekologiska grisar", men inte en enda miljönytta tas upp. De går sedan vidare och diskuterar hälsoeffekter av ekomat, de skriver då följande:

"Trots att det inte står så i forskningsrapporten ifrågasätter man att ekologisk mat kan vara mer hälsosam, med hänvisning till den danska rapporten. Den danska studien konstaterar tvärtom att genom att äta ekologiskt utsätter man sig i mindre grad för bekämpningsmedel, medicinrester och tillsatser, men det är svårt att vetenskapligt dokumentera hälsoeffekter av detta."

Om jag tolkar det rätt så är det något som "Ekomat är hälsosammare, men vi kan inte bevisa detta." För att citera livsmedelsverket angående läkemedelsrester "I Sverige visar kontrollen att vi får i oss mycket små mängder läkemedelsrester med maten. Den mängd som får finnas kvar i köttet, mjölken, fisken eller honungen innebär ingen risk för hälsan." Liknande skrivs om bekämpningsmedel.

Aftonbladet: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22177641.ab

Naturskyddsföreningen: http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/vilseledande-nyhet-om-ekomat

Livsmedelsverket: http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/lakemedelsrester/

Jag står för vad jag skriver, du får stå för din tolkning av det.
Sajtvärd på Träning.

Anmäl
2016-02-02 15:40 #1 av: Gronstedt

Verkligen? Är det citatet nedan du tänker på när du skriver "döms ut"?

"På økologiske brug er der i gennemsnit 30 pct. flere vilde plante- og dyrearter i marken og de marknære biotoper end på konventionelle. Blandt de organismer, der har gavn af den økologiske driftsform, er jordbundsdyr og mikroorganismer, bestøvende insekter og naturlige fjender af skadelige insekter og sygdomme. Disse organismer bidrager til vigtige funktioner i økosystemerne som f.eks. jordens frugtbarhed og sundhed, jordstruktur, bestøvning og plantebeskyttelse. Dette er funktioner, som alle er særdeles vigtige i forhold til opretholdelse af et bæredygtigt jordbrug. Videnskabeligt er der dokumentation for, at øget diversitet giver øget funktionalitet i form af bl.a. bedre bestøvning og regulering af skadedyr og plantesygdomme, men potentialet for forbedring af biodiversiteten på de økologiske bedrifter udnyttes ikke fuldt ud i dag."

Även angående klimatbelastning är rapporten starkt fördömande - eller inte: "Økologisk landbrug er udfordret med hensyn til klimabelastning, da planteproduktionen pr. hektar og den animalske produktion pr. staldplads er mindre end i konventionelt landbrug. Drivhusgasudslippet fra økologisk husdyrproduktion er derfor højere pr. kg produkt, men lavere pr. hektar end tilsvarende konventionel produktion. Økologiske vegetabilske produkter har ofte et udslip pr. kg produkt på niveau med konventionelle, når udledninger fra import af handelsgødning og andre hjælpestoffer medregnes."

För övrigt är det väl smalspårigt att bara peka på att vi ha låga gränsvärden för läkemedelsrester och bekämpningsmedel i våra livsmedel. Sådana ämnen påverkar den natur de kommer ut i, även om inte alltihop anrikas i Sveriges mänskliga invånare. Vitryggade gamar hade kanske varit gladare om det inte kommit ut så mycket diklofenak där de bor, och många vattenlevande organismer hade kanske hellre varit utan hela NSAID-spektret i sina vattendrag.

Anmäl
2016-02-02 15:52 #2 av: RobinEH

#1 Jag syftar till att tidningarna dömer ut det.

Jag står för vad jag skriver, du får stå för din tolkning av det.
Sajtvärd på Träning.

Anmäl
2016-02-02 20:08 #3 av: VildaVittra

#2 Nej, grishållningen döms inte ut som miljöovänligt i texten du citerar från naturvårdsverket, huruvida något är miljövänligt har med mer än kväveutsläppen att göra. De tog ju upp en hel del miljövänliga aspekter med ekologisk grishållning som jordarnas bördighet och ökad biologisk mångfald. 

Se det som en ekvation när man ska avgöra om något är miljövänligt, för man kan inte bara titta på en sak. 

Hur förberedd är du egentligen för krig, arbetslöshet, bränder eller sjukdom? Läs mer på Prepping iFokus

Anmäl
2016-02-03 17:40 #4 av: Sindri

Jag tycker även man måste ta med aspekten; vår inre miljö. Alltså hur vi människor mår på maten vi äter. Mindre gifter och mer näring i maten måste givetvis betyda mindre sjukdomar vilket sparar pengar som vi kan lägga på t ex miljö, mindre sjuka människor som tveklöst spara pengar, mindre medicin som sparar pengarmen även utsläpp, som dels blir när man tillverkar medicin (läs om hur det går till i Indien), dels när vi transporterar hit medicinen och dels när vi gör oss av med resterna av vad vi ätit.
Sådana där undersökningar tar ofta inte det helhets- och globala grepp som de borde ta. Det som är dåligt för Indien kommer att drabba oss också. Förr eller senare.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.