Vår omvärld

Detta händer om marken inte betas

2016-09-22 11:00 #0 av: tlover

Albin Gunnarsson filmar en mark som inte har betats på 50 år (enligt videon inte artikeln då är det 40 år) som ett svar på coops nya reklam. 

http://land.se/landkoll/han-filmar-hagen-som-inte-varit-betad-pa-40-ar-resultatet-ar-skrammande/

Skulle du köpa ekologiskt te?
Svara gärna på min enkät

Anmäl
2016-09-22 11:08 #1 av: Sommarek

Man undrar hur världen ens klarade sig innan människan dök upp...  Funderar

Anmäl
2016-09-22 11:13 #2 av: Kirnzy

Vad.. Hemskt det ser ut på videon...

Anmäl
2016-09-22 11:15 #3 av: Gronstedt

#1: Den innehöll betydligt fler idisslare och andra betande djur, till exempel.

Anmäl
2016-09-22 11:18 #4 av: Sommarek

#3 Dom som vi nu skjuter av för att det inte finns nog med mat till dom...  Gapskrattar

Anmäl
2016-09-22 11:22 #5 av: Gronstedt

#4: Nej, dem vi skjuter av nu för att de inte ska skada odlingarna av spannmål och andra regionfrämmande växter, som vi placerat på deras betesmarker för att skaffa oss konstlad mat i stället för den naturliga.

Anmäl
2016-09-22 11:23 #6 av: Sommarek

#4 Ännu bättre. Hur människan har lyckats tuta i sig själv att vi är det mest intelligenta djuret övergår mitt förstånd.

Anmäl
2016-09-22 12:38 #7 av: tlover

#4 De flesta idisslarna som höll markerna öppna förr har dessutom dött ut och dessutom så har det skapats nya arter som är beroende av människans odling och djurhållning. 

Naturen slutade inte utvecklas för 10 000 år sen

Skulle du köpa ekologiskt te?
Svara gärna på min enkät

Anmäl
2016-10-10 16:43 #8 av: ManU77

Det är otroligt märkligt hur hållbarhetsdebatten i  samhället drivits till att vi ska äta i huvudsak, eller kanske helst enbart, mat från växtriket för klimatets skull. Det är inget annat än kvalificerat svammel. Ska vi ha en ekologiskt hållbar matförsörjning, inte bara i Sverige utan över hela klotet, måste vi öka produktionen av animaliska livsmedel. Dels för att den är komplett för oss människor när det kommer till våra näringsbehov, och dels för att den typen av föda går att producera utan att utarma naturens resurser.

Factory farming är en död modell. Den fungerar inte. Den är fullkomligt ohållbar på alla möjliga sätt och behöver bytas ut. Det innebär dock inte att vi för den sakens skull behöver sluta med animalieproduktion. Inte alls. Den modellen behöver däremot med all säkerhet och så snabbt som möjligt bytas ut mot en betydligt bättre modell.

När jag såg klippet ovan kunde jag inte låta bli att tänka på hur det förr  i tiden gick boskap och betade i skogarna. Det var inte alltid de gick och betade på vackra blomsterängar. I Sverige har vi otroligt goda förutsättningar att ha djuren i skogen, men ingen (nästan) gör så längre. Om vi kan komma tillbaka till den typen av djurhållning igen, i kombination med en intelligent, hyggesfri skogsanvändning, kan vi producera gott och väl den mat vi behöver för att föda hela detta lands befolkning... förmodligen flera gånger om dessutom.

Anmäl
2016-10-11 07:44 #9 av: Sommarek

#8 Det är otroligt märkligt hur hållbarhetsdebatten i  samhället drivits till att vi ska äta i huvudsak, eller kanske helst enbart, mat från växtriket för klimatets skull. Det är inget annat än kvalificerat svammel.

Med tanke på att många studier säger motsatsen antar jag att du har källor på det.

Anmäl
2016-10-11 10:29 #10 av: Gronstedt

#8: +1!

#9: Vilka" många" studier menar du? Länka gärna - för jag antar att du har källor på det? Fast om du avser studier som jämför till exempel sojaodling med den mest felaktiga djurhållning som finns, där sojan får ett knappt försteg om man inte räknar in påverkan av konstgödning, djupbearbetning av mark samt transporter, så kan du låta bli - det är ju inte alls relevanta.

Anmäl
2016-10-11 12:38 #11 av: Sommarek

#10 Du har alltså inga källor.

Anmäl
2016-10-11 13:08 #12 av: ManU77

#11 Du har alltså inga källor.

Anmäl
2016-10-11 13:34 #13 av: Sommarek

#12 Jag gratulerar om du är ledig idag; själv jobbar jag med palliativa onkologipatienter och har därför lite annat att syssla med för tillfället, men låt mig förklara lite snabbt i pausen:

Inom akademisk uppsatsskrivning finns det något som heter "allmängods", det vill säga sådant som alla mer eller mindre kan förväntas känna till. Det innebär att om du skriver att Adolf Hitler var ledare av det tyska nazistpartiet under x antal år, så behöver du inte hänvisa till källa eftersom det är allmänt känt. Att det finns studier som visar på att det är bättre för omvärlden om vi drar ner på köttkonsumtionen är allmängods.

Sedan hör det till god ton att bevisbördan, framför allt när man gör så bestämda påståenden som #8 gör, ligger på den som framlagt tesen - inte på den som ska motbevisa den, eftersom jag, utan källor, inte har något att motbevisa, förutom #8s ganska svamliga uttalande. Eftersom jag inte vet exakt vad #8 menar eller hänvisar till kan jag inte heller slå upp det själv.


Anmäl
2016-10-11 18:15 #14 av: ManU77

#13 Du känner säkert till något som kallas "paradigm". Det som majoriteten tror är sant, men inte alltid är bevisat med vetenskapliga metoder. Att "kött" skulle vara klimatnegativt är ett sådant paradigm. En föreställning om hur saker ligger till som aldrig bevisats med god vetenskap. Med inte bevisats menar jag inte att det saknas studier som säger att så är fallet. Däremot menar jag att det finns studier som motbevisar hypotesen under särskilda förutsättningar. En hypotes kan inte vara sann om den vetenskapligt motbevisats. Det går alltså inte att säga att all typ av köttproduktion är klimatnegativ. Under särskilda förutsättningar är det nämligen inte sant.

Den typ av köttproduktion som kallas factory farming (vilket jag skriver om i mitt inlägg #8) är av den typen som inte alls saknar vetenskapliga belägg för att påstå att den är klimatnegativ. Factory farming är dock inte enda sättet att producera kött på.

Vetenskapliga studier som tittar på andra sätt att producera kött är endast ett fåtal till antalet. I alla fall om man jämför med antalet studier om det industriella sättet att producera kött. Det är inte alls ovanligt att så blir fallet när man ska försöka studera något som avviker från det rådande paradigmet. Dels är det svårt att få forskningsanslag om man ska forska på sådant som avviker, och dels är det svårt att få sina studier publicerade. Detta gäller nog alla vetenskapliga discipliner, men kanske är detta allra tydligast inom medicinen.

Hur som helst... det finns studier som tittat på alternativa sätt att producera kött vars slutsats är att det inte alls är negativt för klimatet. Snarare har det en positiv effekt. En av dessa är följande studie:

www.jswconline.org/content/71/2/156.full.pdf

Däri kan man läsa att:

"Effective soil management provides the greatest potential for achieving sustainable use of agricultural land under a rapidly changing climate. Ruminant livestock are an important tool for achieving sustainable agriculture. With appropriate grazing management, ruminant livestock can increase C sequestered in the soil to more than offset their GHG emissions, and can support and improve other essential ecosystem services for local populations."

Så nog finns studierna. De är bara inte så många och de citeras i stort sett aldrig. Det är såklart ett problem, eftersom många människor på allvar tror att vi måste sluta äta animalier, helt eller delvis, om klimatet ska gå att rädda. Så är det dock inte, vilket studier av detta slag visar.

Anmäl
2016-10-12 10:08 #15 av: Gronstedt

#13: Veganska så kallade sanningar är dock inte "allmängods", utan kraftigt omstridda tyckanden. Hör det för övrigt inte till god ton att du påtar dig bevisbördan för det bestämda påstående  du gör i #9?

Anmäl
2016-10-12 11:08 #16 av: Sommarek

#15 En enkel sökning på Google hade kunnat visa dig att jo, det är allmängods att det finns studier som visar på att det vore bra med en minskad köttkonsumtion.  Har man läst en enda tidning eller sett en enda nyhetssändning, så har man hört talas om dom. 

Hör det för övrigt inte till god ton att du påtar dig bevisbördan för det bestämda påstående  du gör i #9?

Det skriver jag om i #13, läs om och läs rätt.

Anmäl
2016-10-13 09:52 #17 av: ManU77

#16 Du som jobbar i sjukvården borde ju veta att det faktum att det finns studier, om än i större antal, egentligen betyder väldigt lite. Dessa studier kan t ex ha brister i metod, utförande och/eller tolkning.

En del av dessa brister kan vara ofrånkomliga, som t ex brister i tekniker eller metoder för analys av den insamlade informationen, men andra möjliga brister är allt annat än ofrånkomliga utan snarare medvetna.

Detta händer inte alltför sällan just när det existerar ett rådande paradigm inom det ämne man studerar. Att gå emot detta paradigm är att riskera sitt anseende som vetenskapsman. Inte helt sällan försöker man inte ens, och när man försöker och kanske till och med lyckas, är man inte alltför sugen på att publicera. Det känns kanske skamset istället för som ett vetenskapligt genombrott.

Dessutom finns risk för publication bias, vilket är skrämmande vanligt inom medicinsk vetenskap. Det innebär att även om den studie man gjort är gjord på ett utomordentligt bra sätt, metoder för tolkning av data följer vedertagna och erkända direktiv, och resultatet visar att det rådande paradigmet möjligen kan vara fel, så ska denna studie genomgå en peer-review process som riskerar att hindra den från att publiceras då de personer som gör denna review inte kan förmå sig att tro på resultatet. Plus att redaktörer för vetenskapliga tidskrifter ofta gör motstånd mot publiceringen av resultat som kan skada industrins intressen.

Vetenskap är bra. Med hjälp av vetenskap ökar vi förståelsen för oss själva och vår omgivning. Men vetenskapen är inte perfekt. Den är i händerna på de som utför den... och kanske än mer i händerna på de som betalar för den.

Men men... hur som helst. Det räcker ju med att titta på studier som visar motsatsen, dvs att köttproduktion kan vara klimatpositivt, för att förstå att det som avgör köttets klimatpåverkan inte är djuren i sig utan på vilket sätt de fötts upp.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.